Hoofdsponsors

Hoofdsponsoren Wielercomité Nijeveen

Privacyverklaring stichting Wielercomité Nijeveen

Dit is de privacyverklaring van stichting Wielercomité Nijeveen, hierna te noemen: ‘de Stichting’. Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
De stichting verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de deelname aan de wielerevenementen die door de stichting zijn georganiseerd, tenzij de stichting wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden verkregen via een contactformulier, mail of inschrijfformulier dat u invult op de site van de stichting of via www.inschrijven.nl.

U heeft het recht de stichting te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren.

Na het wielerevenement waaraan u heeft deelgenomen, worden uw gegevens maximaal 1 jaar in de administratie bewaard. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Ten behoeve van de financiële administratie bewaren we betalingsgegevens maximaal 2 jaar.

Beveiliging persoonsgegevens
De stichting treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de secretaris en de penningmeester toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Tevens zijn alle bestuursleden op de hoogte gesteld van deze privacyverklaring.

Direct marketing
Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden, direct marketing of ter beschikking gesteld aan derden.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst in te schrijven op een van de wielerevenementen dan dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te hebben. Op verzoek van een van de bestuursleden dient u deze (schriftelijk) te kunnen overleggen.

Fotografie
Tijdens de evenementen kunnen er fotografen aanwezig zijn die de sporters en het publiek   fotograferen. Dit kunnen (pers)fotografen zijn die op verzoek van de stichting foto’s maken die gepubliceerd worden op de internet site van de stichting of in andere media. Door deelname aan de wielerevenementen die door de stichting worden georganiseerd gaat u akkoord met de mogelijkheid dat u gefotografeerd wordt. 

Contact
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de stichting wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u hiervoor schriftelijk contact opnemen via het mailadres info@wielercomitenijeveen.nl

 

 

     

     

     

    Share This